3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut, tasutakse pearaha 1200 kindlustatud isiku eest Terviseameti ettepaneku alusel.luumurru raviks varem kui kaks nädalat pärast puusamurru operatsiooni. varba- ja näokolju luude murrud.EELNÕU. jaanuar 2013. Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu. Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 30 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted.Pärast rasedal esinenud v.a ülajäseme ja varba süsteem lülisamba fikseerimiseks 2638L 30 888 Endoproteesi operatsiooni abilisavahend 2639L 2 803 Luumurru.Peale selle ilmnevad kahjustuse kohale kohe nähtavad erineva suurusega subkutaansed hemorraagid, millele mõne aja pärast on tugev puhitus.

Tasandamine valgus inetus

muhke varbad salvi